Site Overlay

Miljön kräver att vi måste börja bygga mer cirkulärt

Cirkulärt byggande omfattar idén att alla delar i byggprocessen är lika viktiga – allt från val av byggmetod, tekniska lösningar och val av material. Ett väl fungerande och problemfritt ventilationssystem är särskilt viktigt eftersom det påverkar både människor och byggnadens livslängd.

Intressegrupp Passivhus represents Sweden in the International Passive House Association, a combination of organisations from around the world who actively work to promote the passive house standard.

Sweden Green Building Council is Sweden’s leading organization for sustainable building. Members are companies and organisations who work within community building.

Svensk Ventilation is a branch association that highlights the importance of indoor air health and the possibilities of ventilation technology to reduce energy use in our buildings.