Webbplatsens överlägg

Projekteringsanvisning – Inbyggnadsalternativ

Det faktum att CR kanalsystemet kan installeras såväl rund som rektangulär erbjuder inbyggnadslösningar som aldrig tidigare varit möjligt med rimliga kostnader.

Den mest naturliga lösningen är att montera CR kanalen rund och pendla ner den på ett bekvämt sätt.

Eftersom kanalen i sig aldrig vibrerar eller transporterar vibrationer så är det bekvämt och platsbesparande att placera kanalen direkt an mot bjälklaget.

Ofta är det enstaka hinder som försämrar möjligheten att intsallera en större kanal. CR kanalen kan installeras rektangulärt på dessa avsnitt och effektivt utnyttja det lediga utrymmet mellan hindren till lägre tryckfall eller större luftmängder.

Detta montage ger upphov till ett lokalt extra tryckfall på 1 Pa.

Inbyggnadsalternativ

Skulle det vara behov av att installera CR kanalen rektangulärt på en längre sträcka så går även detta genom att flera omvandlare placeras efter varandra. I skarven mellan två kanaler skall då den eliptiska CR nippeln användas.

Denna sträcka måste tryckfallsberäknas som en rektangulär kanal. Avgreningar måste här göras med CR sadelstycken.
Vid krökar så måste kanalen monteras rund.

För att illustrera konsekvenserna av de olika inbyggnadslösningarna så låt oss anta att vi tillåter max 1 Pa tryckfall per meter kanal. Följande inbyggnadsmått och luftmängder är då möjliga att utnyttja. (Ungefärliga värden)

Exempelvis:
Vinst i inbyggnadsmått på 170 mm vid samma volymflöde och tryckfall. Vinst i volym upp till 325 l/s vid samma inbyggnadsmått.

Inbyggnadsalternativ

Vi rekommenderar att CR omvandlare används för att säkerställa den rektangulära formen.

 

Avgörande

Ett sätt att förvalta de unika inbyggnadsmöjligheterna av CR kanalen är att öka luftflödena och kanske välja en anna systemlösning.

  • Kan möjliggöra en VAV lösning i stället för kylbafflar.
  • Kan öka rumshöjden.
  • Kan sänka det totala tryckfallet som fläkten måste övervinna.

Ger det lägre tryckfallet möjlighet att sänka fläktens varvtal så minskar fläktens effektbehov med en tredjepotens enligt formeln:

P/P1 = [“(“ n/n1 “)”]3

Dvs om varvatalet kan reduceras med 10% så minskar energiförbrukningen med 27% och om varvtalet reduceras med 20% halveras nästan energibehovet.

Att utnyttja CR kanalens ökade flexibilitet för projektets och miljöns bästa är inte förenat med nämnvärda ökade kostnader.