Webbplatsens överlägg

Projekteringsanvisning – CO2

Generellt

Kalkylen baserar sig på jämförelsen mellan CR kanaler i förhållande till motsvarande cirkulär kanal isolerad med 30mm lamellmatta. Kalkylen gör i emitterad kg CO2 per kvadratmeter kanalyta.

Alla uppgifter om CO2 utsläpp för olika material bygger på uppgifter från SRIA. Övriga data hämtade från CR specifikation och officiella data från producenter.

Dessa beräkningar visar att CR kanalen producerar ca 85% mindre CO2 utsläpp I förhållande till motsvarande rund isolerad plåtkanal.

Anteckningar

  • Sättet att paketera kanalerna påverkar inte resultatet på ett sätt som är värt att notera.
  • Ingen hänsyn har tagits till skillnader utsläpp under transport. Exempelvis genom att jämföra CR:s platta paketering med det traditionella förfarandet.
  • Värdena för utsläppen är de för återvunnet material. Vi är medvetna att allt använt material inte är återvunnit material. En kalkyl på enbart råmaterial skulle falla ut till CR:s fördel.
  • En jämförelse med rektangulära kanaler skulle även den falla ut än mer till CR:s fördel.

Klimatnytta med materialåtervinning jämfört med produktion från ny råvara för olika material

 

 

 

 

 

 

Slutsats

Vi hävdar att åtminstone 80% av CO2 utsläppet per m2 kanalyta kan undvikas genom att använda CR kanaler i stället för runda plåtkanaler med isolering.

Konsekvenser

CR kanalen sparar ca 8 kg CO2 /m2.

Ett ventilationsaggregat i en normalvilla i Sverige förbrukar ca 1000 kWh/år.

Baserat på vår erfarenhet så installeras ca 20-30 m2 kanal i denna villa. Låt oss anta 25 m2.

Utsläppet av CO2/kWh beror på hur elen producerats och hur mycket som är importerat. Låt oss anta en klimatvänlig produktion av el, 1 kWh =20g CO2 vilket är rimligt om importen är begränsad.

På det sätet kommer driften av ventilationsaggregatet att generera 20 kg CO2/år. (1000 kWh x 20 g CO2/kWh = 20 kg CO2)

Enligt kalkylen ovan så har installationen av CR kanaler sparat ett utsläpp av 200 kg CO2.
(8 kg CO2 x 25 m2 = 200 kg).

Det vill säga att driften av ventilationsaggregatet är CO2 neutral under 10 år i jämförelse med en traditionell kanal lösning.