Webbplatsens överlägg

Tekniska specifikationer

Generellt

Climate Recovery fungerar som ett komplett, förisolerat system för värme, kylning och ventilation.
CR kanaler och CR detaljer består i huvudsak av glas, sand, och soda. CR kanaler och CR detaljer har båda en patenterad CR aluminiumfolie både invändigt och utvändigt. Denna fungerar optimalt som en diffusionsspärr.
CR system är byggt enligt standarddimensioner efter NS EN1507. CR kanaler monteras normalt som runda kanaler, men kan vid bruk av en omvandlare göras rektangulära där detta är nödvändigt.

Användningsområden

CR system kan bara användas inomhus.
CR kanalen får ej anslutas till spiskåpa.
Alla tekniska krav i föreskrifterna ska följas vid bruk av CR system.
Vid beräkningar av tryckfall i kanalnätet, kan man använda motsvarande tabeller och diagram som för standard rundakanaler.

 

Certifikationer

CR kanalsystemet har genomgått certifiering genom SP Certifiering (RISE). SP Certifiering är det svenska organ som är ackrediterade och kontrollerar CE-certifiering.

CR kanal

CR kanaler är tillverkad av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.

Alla CR kanaler levereras i längder om 235 cm.

Alla CR kanaler levereras plattpressade (vakuumförpackade).

Genomsnittlig isoleringstjocklek 30 mm. Diffusionsmotstånd >140 m2h Pa/mg.

CR böj 45°

CR böjar är tillverkad av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.

Vanliga cirkulära plåtnipplar passar i öppningen på CR böjar.

Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈30 mm. Diffusionsmotstånd > 140 m2h Pa/mg.

CR böj 90°

 

CR böjar är tillverkade av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.

Vanliga cirkulära plåtnipplar passar i öppningen på CR böjar.

Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈30 mm. Diffusionsmotstånd > 140 m2h Pa/mg.

CR T-styck

CR T-sticke är tillverkade av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.

Vanliga cirkulära plåtnipplar passar i öppningen på CR böjar.

Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈30 mm. Diffusionsmotstånd > 140 m2h Pa/mg.

 

CR nippel

CR nipplar kopplar samman två CR kanaler.
Tillverkad av galvaniserad plåt.

 

 

CR övergång

CR övergångar ansluter mellan CR kanaler och standardnipplar. Tillverkad av galvaniserad plåt.

 

 

 

CR manschett

CR manschetter fästes på båda ändarna av kanalen för montering. Tillverkad av polyuretan, med flamskydd.

 

 

CR klämma

CR klammer klämmer runt kanalen. Material i rostfritt stål. Verktyg – insexnyckel nr 8.

 

 

CR omvandlare

CR omvandlare monteras runt kanalen där utrymmet kräver en rektangulär kanalform.
Tillverkad av .7mm plåtstål. Förzinkad.

 

CR tejp

CR tejp i aluminium. Bredder tillgängliga: 50 mm 100 mm

 

 

Upphängning

Mot byggnadsstruktur
Upphängning av CR kanalsystem skall ske i enlighet med standard EN 12236. Vid montering av CR kanalsystem till byggnadsstruktur används M8 gängstång tillsammans med armatur CR-CM8 eller CRM8. CR-CM8 har en klickfunktion vilken tillåter fastsättning genom att trycka den på gängstången men kan också skruvas in och ut. CRM8 skruvas bara in och ut.

Upphängning support
CR:s stålband träs genom öppningarna i CR-CM8 eller CRM8 armatur. Stålbandet drages sedan runt utsidan av CR kanalen och igenom den fasta ändens bindning där den säkras av de räfflade bindningarna. Lämna med fördel bindningarna lösa under installationen för att möjliggöra enklare justeringar.

Upphängningsavstånd
Avstånd mellan horisontella upphängningspunkter skall vara max 2,3m eller inom 10cm från CR-kanalsystemets skarvar/kopplingar.

Om CR produkter installeras vertikalt skall stödet placeras max 50cm ifrån gemensamma anslutningar med ytterligare stöd åtskilda max 2,5m.

När man kombinerar CR kanalsystemet med plåtkanal bör stöd placeras inom 10cm av skarvar/kopplingar och med ytterligare stöd åtskilda max 2m.