Webbplatsens överlägg

Våra ventilationskanaler tillverkas av återvunnet material

När vi tillverkar våra ventilationskanaler gör vi det med återvunnet glas, sand och soda och är därmed en del av ett cirkulärt byggande. Processen kräver dessutom avsevärt mindre energi jämfört med kanaler som är gjorda av plåt.

Uppfyller alla krav på brandsäkerhet och är ljudabsorberande

En av de stora fördelarna med våra ventilationskanaler är att de är tillverkade av återvunnet material till skillnad från traditionella ventilationskanaler i plåt.

I vår tillverkning använder vi oss i huvudsak av glaskross som smälts ner på nytt. Till det adderar vi en mindre mängd sand och soda. En annan fördel är att själva produktionsprocessen kräver avsevärt mindre energi, upp till så mycket som 70 procent mindre jämfört med vad som krävs vid traditionell tillverkning av plåtkanaler. Tillverkning av plåtkanaler sker också ofta med nytillverkad plåt som därigenom bidrar till att ändliga resurser utnyttjas, helt i onödan.

Med vår tillverkningsmetod får man ett material med unika egenskaper – ett material som det är lätt att forma, som sluter tätt, som väger lite, är ljudisolerande och samtidigt brandsäkert, som håller över tid och som det är enkelt och smidigt att transportera och arbeta med på byggarbetsplatsen.

Dessutom går det, den dagen det blir aktuellt, att återvinna. Dels i form av nya ventilationskanaler, dels i andra produkter, exempelvis som en komponent i asfalt. Därmed blir det också ett naturligt led i den cirkulära ekonomi som allt fler i byggbranschen efterfrågar.